Kattoremontti

ProBuild Finland Oy Ab tekee kattoremontteja omakoti-, rivi- ja paritaloihin.

Toimimme Porvoon alueella.

 

Pyydä tarjous

 

ProBuild Finland Oy Ab toteuttaa kattoremontteja omakoti-, rivi- ja paritaloihin. Asennamme itse enimmäkseen lukkosaumallisia peltikatteita ja tiilikatteita, mutta teemme myös pohjatöitä mille tahansa vesikatteelle. Olemme luotettava urakoitsija, jolle materiaalien ja työnjäljen laadukkuus kaikissa remonttikohteissamme on kunnia-asia. Noudatamme valmistajien materiaalikohtaisia ohjeita ja käytämme oikeaoppisia työtapoja, jonka lopputuloksena syntyy onnistunut ja laadukas katto.

Remonttipalveluista on mahdollista hakea verotuksessa kotitalousvähennystä.

Peltikattoremontti

Kuntotarkastus

Peltikattoremontin ensimmäinen vaihe on kuntotarkastuksen tekeminen. Kuntotarkastukset ProBuild Finland Oy Ab:n väki suorittaa aina kattoremonttikohteessa paikan päällä. Katon kunnon lisäksi tarkastetaan kattoturvarakenteiden ja sadevesijärjestelmien tilanne. Tarkastuksen jälkeen käymme läpi katon kuntoon liittyvät havainnot sekä korjaus- ja kunnostustarpeet asiakkaan kanssa.

Purkutyö

Kun katon kunto on selvillä ja remontista päätetty, siirrytään vanhan katon purkutyöhön. Purkutyö aloitetaan vesikatteen purkamisella. ProBuild Finland Oy Ab:n rakennusalan ammattilaisten suorittamana vanhan katon purku etenee turvallisesti sekä rakennuksen, että sen ympäristön kannalta. Purkumateriaalin hävittäminen on myös osa purkutyötä. Oikeita työmenetelmiä käyttäen toteutettu purkutyö luo parhaat lähtökohdat uuden katon rakentamiselle ja asentamiselle.

Katon korjaus ja korotus

Vanha katto saattaa joskus tarvita ryhditystä korottamalla, jos kattorunko on päässyt painumaan. ProBuild Finland Oy Ab:n ammattilaiset oikaisevat painaumat ja varmistavat, että katto pääsee tuulettumaan. Samanaikaisesti voidaan korjata mahdolliset lahovauriot sekä tarkastetaan otsalautojen kunnostus- ja maalaustarve.  

Aluskatteen asennus

Kun kyseessä on harjakatto, seuraavana asennetaan aluskate. ProBuild Finland Oy:n kattotyöammattilaiset käyttävät oikeita työmenetelmiä asennus- ja limitystyössä varmistaen, että vesi ei pääse valumaan katon rakenteisiin ja aiheuttamaan vahinkoa aluskatteelle.

Tuuletusrimat ja vaakaruoteet

Pelti- ja tiilikatoissa aluskatteen päälle asennetaan tuuletusrimat. Tuuletusrimojen tarkoitus on varmistaa riittävä tuuletus. Tuuletusrimojen jälkeen asennetaan vaakaruoteet. Vesikate kiinnitetään vaakaruoteisiin. Tässä vaiheessa asennetaan myös tukipuut kattoturvatuotteille. ProBuild Finland Oy huolehtii myös rimat ja ruoteet paikoilleen ja varmistaa kattorakenteiden tuuletuksen.

Vesikatteet ja lopputarkastus

Kun kaikki kattorakenteiden pohjatyöt on tehty huolellisesti, voidaan aloittaa varsinaisen vesikatteen asennus. ProBuild huolehtii kattorakenteiden pohjatyöt oikeita työtapoja ja asennusmenetelmiä käyttäen ja asentaa vesikatteet paikoilleen. Vesikatteiden jälkeen asennetaan kattoturvatuotteet ja läpiviennit. Asennustyön päätyttyä huolehditaan lopputarkastuksesta ja siivotaan sekä hävitetään jätteet.

ProBuild Finland Oy Ab tarjoaa kattoremontointipalvelua. Palvelumme on asiakaskeskeistä. Toimimme kustannustehokkaasti ja toteutamme asiakkaiden tarpeiden sekä toiveiden mukaisia rakennusratkaisuja.