Vastaava työnjohtaja 

ProBuild Finland Oy Ab tarjoaa laadukasta vastaavan työnjohtajan palvelua pientalo- ja rakennuskohteisiin.

Toimimme Porvoon alueella.

 

Ota yhteyttä

 

Rakennustöiden valvonta edellyttää vastaavaa työnjohtajaa valvomaan rakennustyön eri vaiheita ja huolehtimaan rakennustyön etenemisestä suunnitelman mukaisella tavalla.

Vastaavan työnjohtajan tulee olla rakentamisen asiantuntija, jonka tehtävänä on varmistaa rakentamisen laatu.  Rakennusvalvonnasta huolehtiva viranomainen sekä maankäyttö- ja rakennuslaki asettavat perusvaatimustason sille, mitä työnjohtotehtävien puitteissa rakennusprojektissa valvotaan, mutta itse palvelusisällössä on usein vaihtelua. 

 

Vastaavan työnjohdon tehtäviä

Toteutus ja raportointi

Huolehdimme rakennustöiden laadukkaasta, rakennussuunnittelun mukaisesta toteutuksesta sekä tarvittavasta raportoinnista.

Seuranta

Seuraamme rakentamiseen budjetoitujen kustannusten toteutumista ja valvomme rakennusprojektin aikataulujen etenemistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Valvonta

Valvomme rakennusprojektin työturvallisuusasioita ennakoivalla ja ennaltaehkäisevällä työskentelytavalla. 

ProBuild Finland tarjoaa laadukasta ja palvelusisällöltään kattavaa vastaavan työjohtajan palvelua pientalorakentamiseen. Palvelumme on asiakaskeskeistä ja asiakkaamme saa meiltä selkeän tarpeisiinsa sekä toiveisiinsa sovitetun tarjouksen.
Created by